Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 13-11-2020Nieuw

Nieuwsbrief nr. 28


Beste ouders en verzorgers,

De tijd van het jaar zou doen vermoeden dat we met veel wind en regen, storm en zo nu en dan zon te maken hebben, maar het is een bijzonder najaar! Daardoor zijn we ons ook erg bewust hoe belangrijk de directe schoolomgeving voor ons is. Het park naast de deur, maar ook de wandeling naar de gymzaal geven mooi aan hoe belangrijk de natuur voor ons en onze kinderen is. Op 17 november wordt op het schoolplein een flinke boom (20 cm doorsnee) geplant: een fladderiep, die het plein verder qua het groene karakter versterkt. In het kader van het project ‘Tegel eruit, boom erin’ worden er in Zaanstad en omgeving honderden bomen geplant, landelijk duizenden! We zijn blij dat onze school zo ook een steentje bijdraagt aan de vergroening van ons land.


In een bijna lenteachtige temperatuur stond afgelopen maandag een groep ouders klaar om het zwerfvuil op te ruimen en het groen rondom ons schoolplein te snoeien. Door het mooie weer van het afgelopen weekend lag er flink wat zwerfvuil. Verder werd het groen bij de fietsenrekken flink teruggesnoeid waardoor de rekken naar voren konden met als resultaat meer ruimte op de stoep. Het blad werd opgeveegd en Merijn en Annemiek legden een beukenhaag aan op het gedeelte voor de eerste klas (zie foto boven). De haag is nu nog klein, maar we hopen natuurlijk dat de boompjes volgend voorjaar aan een groeispurt beginnen, zodat we daar een mooie groene afscheiding krijgen. De aanblik van de fietsenrekken en het groen ziet er weer verzorgd uit en daar zijn we heel blij mee. U ouders doet ons daar echt een plezier mee.


We zijn ook nog steeds erg blij met de wijze waarop we samen met u als ouders de regels in acht nemen om de school zo goed als mogelijk te vrijwaren voor infecties met Covid-19. Het valt zwaar, maar tot nu toe merken we wel dat het de moeite van de inspanning waard is. Fijn dat er nog meer ruimte is gekomen op delen van de stoep bij de school. Fijn ook dat het aantal gevallen van besmetting in verhouding meevalt. En dank voor het begrip dat we steeds weer ontmoeten voor het feit dat afstand geboden is en de school nog maar in uitzonderlijke gevallen toegankelijk is voor ouders en verzorgers. Hier past ook nogmaals een woord van dank voor de wijze waarop u ons hebt geholpen de water-calamiteit van vorige week woensdag op te vangen. Als het een ontruimingsoefening was geweest, dan had de school en de Vlinderboom die met uw hulp glansrijk doorstaan!


Vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Komende maandag alle leerlingen vrij

Maandag 16 november hebben we een studiedag en dat betekent dat de school dicht is. We zien iedereen graag weer op dinsdag 17 november. Tevens willen we u vragen om uw kind(eren) op tijd te brengen zodat er een rustige start is.

Feesten


Het is mijn eerste jaar na een roerige tijd dat ik weer voor de klas sta. Mijn herfstprimeur deze oogsttijd: appelmoes maken met de kinderen. Een ‘vrije situatie’ met appels, servies en schilmessen in het lokaal, een campinggasstel, kokend water in een enorme pan. Vanwege corona hebben we hulpouders buiten de deur moeten houden en dus: deze meester is op volle oorlogssterkte. Alert, waakzaam ze-gaan-vanmiddag-allemaal-heelhuids-naar-huis.

Deze waakzaamheid stamt nog uit mijn zwarte scholen tijd. Die is hier niet zó nodig. Het cultuurverschil is ... aanwezig. Waar zit het hem in? In woordenschat, in lichaamstaal, in blikken, in alles, in niks, je voelt, en je weet dat je veilig bent. Mijn adrenalinepomp is echter fijn hersteld, en springt aan of ik wil of niet. Aandachtspuntje voor mijn functioneren.

Zelf appelmoes maken, zo eenvoudig & zo heerlijk. De kinderen smullen ook prima hoor, maar het lijkt of ik er zelf het meest intens mee bezig ben. Vruchten, zomaar verschenen uit grond, water en zonlicht, jongens zíen jullie het wel?! Na de hele logistieke rompslomp zijn er zelfs leerlingen die niet eens willen próeven! Iemand zei me ooit al: jonge kinderen maken zoveel nieuws mee, die kijken niet op van een wonder meer of minder.

Wat doen we een hoop moeite voor het vieren van deze feestelijkheden, ook in coronatijd. De volgende feesten naderen. Is het belangrijk? Nou en of. En is het leuk? Jazeker. En toch...

Als ik een kind iets kan uitleggen en daar is dat EUREKA!-moment. Als ik ze kan betoveren met een verhaal dat ik die ochtend zelf nog moest verzinnen. Als ze spelenderwijs met breuken bezig zijn en uitroepen “Oh breuken dat is een makkie!” Dat zijn voor mij de ware feesten, de parels in het werk. Rondom de jaarfeesten ben ik meer gefocust op het gesmeerd afwikkelen van het draaiboek. Goud delven, dat doe ik tijdens zogeheten gewone lesdagen.

Als een kind vraagt of ie een spreekbeurt mag doen. En wanneer in die spreekbeurt Anne Frank "met de trein naar Drenthe ging”, alsof het interrail was. Als kinderen intens dankbaar zijn voor de oplossing voor hun chaos in de vorm van een eierdoos als pennenbakje. Als ik van dag tot dag de vooruitgang zie in hun vaardigheden. Als ik ze gelegenheid kan geven voor hun bewegingsdrang en vervolgens weer gefocust aan tafel kan laten werken. Als ik brein-wetenschappen over leren leren in eenvoudige taal aan 9-jarigen overbreng. Als ik heb gezocht en geploeterd en dan ineens ontdek hoe ik ze mee krijg.

Tussen die paar feesten per jaar, daar zitten ze, elke dag weer, open en bloot, die gouden, feestelijke zogeheten gewone lesdagen.

Ronald Schaap/ klas 4

Juf Lisette

Voor het interview met onze volgende kandidaat moesten wij naar de gymzaal. Juf Lisette is immers onze gymjuf. Elke dinsdagochtend hebben wij daar les van haar. De gymles vinden wij het leukste uur van de week.


Dit waren onze vragen:


*Wat doet u als gymjuf?

Ik zorg vooral voor dat alle kinderen bewegen en plezier hebben, en daarbij ook nog iets leren.


*Wat doet u als er kinderen zijn die niet zo goed kunnen gymmen?

Ik bedenk spelletjes die voor iedereen goed te doen zijn. Alle kinderen kunnen er dan op hun eigen niveau aan meedoen.


*Wat is u favoriete gymles?

Het allerliefste doe ik met de hele klas een gezamenlijk spel.


*Wat zijn de leuke en minder leuke dingen aan gymjuf zijn?

Het leukste vind ik als ik de kinderen zie genieten. Ik ben ook altijd trots als ze iets lukt. Minder leuk is als een uitleg lang duurt omdat kinderen nu eenmaal graag willen bewegen.


*Geeft u de hele week gymlessen?

Op maandagmiddag en dinsdagochtend geef ik gymlessen. Als ik geen gymles geef, dan help ik meester Herman onze directeur.


*Heeft u kinderen?

Ja, wij hebben twee kinderen, de oudste (Amber) is zeven jaar en de jongste (Björn) is bijna vijf.


*Heeft u hobby’s?

Ik houd van veel sporten zoals golfsurfen en dansen. Ik vind het ook leuk om met mijn kinderen te spelen.


*Is dit u eerste baan?

Nee, eerst werkte ik op een MBO, een opleiding voor sport en bewegen.


*Wat wenst u onze school toe?

Dat we twee keer per week gaan gymmen en dat de sportdag dit jaar doorgaat.


Steyn & Sem uit klas 5

Onderwijsinspectie


Beste ouders & verzorgers,

Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs gaat ook nu, in deze tijd waarin COVID-19 rond waait, door. In het toezicht houdt de inspectie rekening met de bijzondere situatie die door het coronavirus is ontstaan. Onze Stichting Vrijescholen Ithaka heeft vanwege de coronabeperkingen een compact online vierjaarlijks onderzoek met de inspectie gehad op donderdag 8 oktober jl. In een gesprek met bestuurder Marin van Wijnen en stafmedewerker Caroline Knoester-Reijngoudt heeft de inspecteur verkend of Ithaka een risico bestuur is of geen risico bestuur. De inspecteur heeft haar voorlopig vertrouwen uitgesproken in Ithaka, omdat zij merkte dat het bestuur goed geïnformeerd is over de onderwijskwaliteit op de scholen, de risico's ziet en aanstuurt op kwaliteitsverbetering. Zij ziet dus geen reden om nu onze scholen te bezoeken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.

Het beknopte rapport is hier te lezen:

rapport_vernieuwd_toezicht_onderwijsinspectie_Nieuwsbrief_28.pdf


Vriendelijke groet,


Marin van Wijnen

Bestuurder

Klas 4 verrast het Zaans Medisch Centrum

De leerlingen kwamen met het idee om zelf kaarten te maken voor de zorgmedewerkers/sters van het Zaans Medisch Centrum om ze zo een hart onder de riem te steken in deze periode die veel van ze vraagt.