Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 30-10-2020Nieuw

Nieuwsbrief nr. 27

Beste ouders en verzorgers,

Naar aanleiding van de blijvend zorgelijke situatie rond Covid 19, vragen wij nogmaals uw aandacht voor het volgende: Als gezinsleden ziekteverschijnselen vertonen, maar nog niet duidelijk is of er sprake is van een negatieve of positieve testuitkomst, is de officiële afspraak dat kinderen alleen thuisblijven als er sprake is van koorts bij het te testen of geteste familielid. Graag doen wij opnieuw een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel door te benadrukken dat het ook bij slechts een verkoudheid of andere milde klachten van dit familielid raadzaam is uw kind toch thuis te houden; immers: pas als de uitslag bekend is weten we zeker of er geen sprake was van mogelijke besmetting. Dit allemaal om te voorkomen dat hele klassen of de leerkracht onbedoeld besmet raken.

Daarnaast attenderen wij, zoals eerder vermeld, om uw kind sowieso thuis te houden bij verkoudheidsklachten. Komt uw kind toch naar school, dan stellen wij een mondkapje in de binnenruimten zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek


Sint Maarten


Op woensdag 11 november vieren we op school het St. Maartensfeest.

11 november is de naamdag van Sint Maarten.

Maarten deelde eens zijn warme mantel met een arme bedelaar. Deze ontmoeting betekende voor hem een grote ommekeer in zijn leven, een nieuw begin.


De kinderen vieren het feest met hun eigen klas.

In de kleuterklassen worden de lantarens uitgehold en versierd mee naar school genomen.

Klas een, twee en drie versieren de thuis uitgeholde lantarens zelf in de klas.

Informatie over het meenemen van de lantaren krijgt u van de eigen leerkracht van uw kind.


Toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal

We hebben nog niet van alle ouders dit formulier ingevuld en ondertekend ontvangen. Het is voor ons belangrijk dat we over deze informatie beschikken. Mocht u dit formulier nog niet hebben ingevuld, dan verzoeken wij u om dit z.s.m. te doen. Hartelijk dank alvast.

Van wie zijn deze fietsen?

Deze twee fietsen staan al geruime tijd in onze fietsenrekken en we horen graag wie de eigenaren zijn. Als niemand zich meldt volgende week dan registreren wij de fietsen als gevonden voorwerpen bij de politie.

Nelly van Esveld