Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 09-10-2020Nieuw

Nieuwsbrief nr. 26

Beste ouders en verzorgers,


Voordat de herfstvakantie aanbreekt ontvangt u nog een nieuwsbrief. Daar is – de inhoud kort overziend – voldoende aanleiding voor. We hopen dat u, ondanks het feit dat veel vakantieplannen vanwege de corona-maatregelen wellicht moesten worden aangepast, toch een fijne week voor de boeg heeft en dat die rust en vreugde zal brengen na een hectische periode, waarbij helaas ook op onze school ziekte en afwezigheid van leerkrachten de nodige lesuitval tot gevolg hebben gehad. Nieuwe energie opdoen, dat is wat we iedereen toewensen!


Mede namens de leerkrachten wil ik iedereen heel erg bedanken voor de bloemen die we op de Dag van de leraar mochten ontvangen. Een kleurrijk en warm blijk van waardering. Geweldig!


Dan wil ik ook graag nog even stilstaan bij de trouwe groep ouders die elke maandag weer het schoolplein en de directe omgeving van de school ontdoet van zwerfvuil en andere ongeregeldheden. Uw actie wordt enorm gewaardeerd en het schoolplein blijft er daardoor netjes uitzien. Voordat het najaar echt is aangebroken hopen we ook nog aan de slag te gaan met het wegscheppen van zand en het weer open maken van de afvoerputten, die het soms zwaar te verduren hebben. Eenzelfde woord van waardering gaat uit naar de kleuterouders die afgelopen zaterdag de kleutertuintjes hebben aangepakt en winterklaar hebben gemaakt. Binnenkort komt het nieuwe zand voor de zandbak!


We vrezen dat de jaarfeesten die juist op een vrijeschool zo horen bij dit jaargetijde, in aangepaste vorm of zelfs helemaal geen doorgang zullen kunnen vinden. Daarover zijn we nog met het hele team in overleg. Na de vakantie hopen we daar meer duidelijkheid over te kunnen verstrekken.


Medio november zal het team van de school worden voorgelicht over hoe om te gaan met persoonsgegevens, het beleid conform AVG. Hiermee willen we bereiken dat we goed weten hoe om te gaan met het opslaan en raadplegen van deze gegevens.


Zoals duidelijk is de laatste dagen: het is echt herfst geworden! Daarom vragen we u dringend de kinderen in elk geval een waterdichte jas of winterjas mee te geven. We hebben schoolbreed en per klas afgesproken dat we de kinderen niet in de regen willen laten lopen met kleding die doorweekt is.


Tenslotte willen we een beroep op u doen om na te gaan of u de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage hebt voldaan. Er is veel lesuitval geweest en vaak stonden onze lessen en feesten onder druk, maar helaas is het niet zo dat daarmee de extra kosten die met een vrijeschool gemoeid zijn, ook verlaagd konden worden. Sterker: in veel gevallen waren er dit schooljaar extra kosten gemoeid met het laten doorgaan van de lessen, zij het deels op afstand. We durven dit te vragen omdat u bewust voor de vrijeschool hebt gekozen en het voor het eerst sinds enkele jaren is dat we flink achterlopen met het innen van de vrijwillige bijdragen voor dit schooljaar. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!


Met vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool ZaanstreekNieuws uit de kleuterklas

De herfst is weer in ons land. Vroeger donker, regenbuien, maar ook mooi gekleurde blaadjes en regenbogen in de lucht! Vorige week hebben we nog ons Michaëlfeest gevierd in de klas met een lekkere oogstmaaltijd. We zijn naar de schooltuinen geweest om bonen, bloemen, frambozen, een hele grote courgette en een pompoen te oogsten. Op school hebben we lekkere jam en appelmoes gemaakt die we samen met een zelfgebakken (krenten-)broodje hebben opgesnoept. Het was een mooi feest!


Afgelopen zaterdag is er heel hard gewerkt in de kleutertuin. Ik hoorde een kind deze week zeggen: “juf, het is wel veel beter zo!” en dat is zeker waar! Met de kinderen hebben we ook wat bolletjes gepland in de houten bakken en er is een composthoop gemaakt waar alle bladeren in kunnen. Ook vonden ze er niet alleen bladeren, want juf Imgard had haar oude bloemen er in gegooid. Die werden er meteen weer uitgevist en de zaadjes uit de oude zonnebloemen zijn ook weer gepland. Heel benieuwd wat er volgend jaar allemaal uit de grond komt.


De oudste kleuters beginnen met het zagen en timmeren van een houten bootje. Als de Sint weer in het land is hopen we dat we die mooi hebben afgewerkt, want het cadeautje van dit jaar past daar mooi bij, ssssst..


Dinsdagavond 17 november willen we graag een werkavond organiseren met de kleuterouders verspreid door de school heen. Save the date. Later meer hierover.


In de week van 2 november zullen de oudergesprekken van de kleuters zijn. We zijn bezig met een digitale manier van inschrijven hiervoor.


Hieronder nog een paar linkjes naar wat leuke herfstliedjes:

https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/mooie-kastanje/

https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/de-spin-wiedewin/

https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/het-egeltje/


Een fijne herfstvakantie!


Juffie Elske-Fleur


Opbrengst rommelmarkt ruim € 200

Vorige week vrijdag was er een rommelmarkt op het schoolplein. Het weer werkte gelukkig mee en door de mooie inbreng bracht de markt exact € 224,05 op. De spullen die overbleven werden dezelfde dag nog gedoneerd aan het Leger des Heils, die daar blij mee was. Dank je wel Stephanie en Lea voor de organisatie. Het geld wordt besteed aan buitenspeelgoed.

Warm kleden

Goed ventileren is een van de adviezen van het RIVM. Dus staan de ramen en deuren wijd open in onze school. Nu de herfst zich aandient, vragen wij u om uw kind(eren) warm te kleden. Of een extra trui in de tas mee te geven. Hartelijk dank alvast.

Gym in de zaal na de herstvakantie

De gemeente heeft ons laten weten dat de renovatie van de gymzaal volgens planning verloopt en zoals het er nu naar uitziet kan juf Lisette na de herfstvakantie weer in de zaal les geven. Wilt u svp uw kind(eren) vanaf maandag 19 oktober weer gymkleding meegeven. Dit is het rooster:

  • op maandag: gymles klas 1, 2 en 3
  • op dinsdag: gymles klas 4, 5 en 6

Razende reporters uit klas 5

Sinds deze week lopen er door onze school twee ‘razende reporters’. Het zijn Sem en Steyn uit klas 5. Zij kwamen met het sublieme idee om onze meesters en juffen aan een heus interview te onderwerpen. Zo kunnen de kinderen en hun ouders het team van Vrijeschool Zaanstreek beter leren kennen.

Sem en Steyn zijn van start gegaan met niemand minder dan onze directeur: Herman van Tongeren!


Veel leesplezier!


Interview meester Herman


1.Sinds wanneer bent u de directeur van onze school?

Ik ben sinds 1 maart 2020 de directeur van Vrijeschool Zaanstreek. Precies twee weken voordat de school dicht ging vanwege de Corona. Dat was een bijzondere start.


2.Wat doet u eigenlijk de hele dag als directeur?

Ik probeer ervoor te zorgen dat de leerkrachten het leuk hebben op school zodat door hen ook de kinderen een fijne schooltijd hebben.


3.Wat vind u van onze school?

Ik vind de Vrijeschool Zaanstreek een hele leuke school met aardige kinderen, juffen en meesters, een grappig gebouw en een fijn schoolplein in een mooie groene omgeving.


4.Bent u al eerder directeur geweest van een school?

Jazeker. Voor deze school was ik acht jaar directeur op een andere vrije school, in Haarlem.


5.Is directeur een lastig beroep?

Het is niet altijd een gemakkelijk, maar wel een heel leuk beroep.


6.Werkte u altijd al in het onderwijs?

Nee, ik heb eerst nog 27 jaar ergens anders gewerkt.


7.Wat wilde u vroeger worden als kind?

Ik had als kind het plan om droge woestijnen weer vruchtbaar te maken.


8.Wat zijn u hobby`s?

Ik houd erg van wandelen, fietsen, bergbeklimmen en mijn acht kleinkinderen.


9.Heeft u kinderen?

Jazeker, ik heb drie kinderen: 1 dochter en 2 zonen. Mijn dochter is ook directeur van een vrijeschool, in Amstelveen.


10.Wat wenst u onze school toe?

Ik wens de Vrijeschool Zaanstreek heel veel plezier, geluk en gezondheid toe en dat we samen nog een hele lange en fijne tijd gaan beleven.


Theatercompagnie Nicole & Martin gaat niet door


Beste ouders en verzorgers,


Het is zeer bedroevend dat ik jullie met dit bericht nu alweer moet teleurstellen.


De komst van ‘Theatercompagnie Nicole & Martin’ op de parkeerplaats voor de school kan helaas niet doorgaan, nadat alle nieuwe coronaregels bekend zijn gemaakt.


Zij zouden, inclusief kinderen, slechts voor 30 mensen hebben mogen spelen, wat normaal 350 mensen zijn! Alleen de schoolvoorstellingen hadden doorgang kunnen vinden, maar met heel veel restricties. Bovendien maakten de regels wat betreft het reizen hun komst onmogelijk en ongewenst en was hun terugtocht naar Duitsland voor de opvolgende uitvoeringen een lastige zaak. Het is bedroevend dat corona ‘Nicole & Martin’ èn de school voor de tweede keer in de ‘circus’-wielen rijdt…..


‘Nicole & Martin’ hopen van harte dat zij in het voorjaar of de zomer van 2021 de ‘Vrije school Zaanstreek’ aan mogen doen. Wij hopen er dan een onvergetelijke week van te maken voor de kinderen, voor ouders en leerkrachten, voor ‘Nicole & Martin’! Dan rekenen wij op uw komst, zodat een ruimhartige gage het debacle van oktober weer enigszins teniet kan doen…. Aan de gemeente is gevraagd de evenementenvergunning te behouden en behoeden, na alle tegenslag vanaf maart j.l. Aan jullie, ouders en verzorgers, vragen wij om het enthousiasme over hun komst en de (al hartverwarmende) aangeboden hulp te bewaren voor een later tijdstip, zodat wij daar weer een beroep op mogen doen. Dan maken wij er samen een geweldige week van, in betere tijden!


Hartelijke groet,


Wytske Kelling

Voor in de herfstvakantie: de Zaanse Herfst Experience

Kinderen van 6-18 jaar zijn volgende week van harte welkom op de Zaanse Herfst Experience, gehouden op diverse locaties in Zaandam. Voor meer informatie: https://www.zaanse-experience.nl