Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 28-08-2020Nieuw

Nieuwsbrief nr. 23

Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt weer de eerste nieuwsbrief van na de zomervakantie. Voor u allen was het hopelijk een tijd waarin u hebt kunnen genieten van de grotere vrijheid na een periode van gedwongen beperkingen en zorgen over gezondheid van u en uw dierbaren. We hopen dat uw kinderen met nieuwe energie en mooie nieuwe indrukken en ervaringen konden beginnen aan het nieuwe schooljaar. Het team van leerkrachten staat weer klaar en heeft - op een enkele collega na - de zomer goed kunnen benutten voor het opdoen van nieuwe energie en vormkracht. We proberen een nieuwe stap te zetten, waarbij we helaas wel gedwongen zijn enkele maatregelen uit de tijd van vóór de vakantie te handhaven, puur omdat we denken dat dat verstandig en voor iedereen uiteindelijk het beste is. Een van de maatregelen waar we aan vasthouden is dat we volop ventileren. Nu de temperatuur gaat dalen, vragen wij u om uw kind(eren) warm genoeg aan te kleden. Of een extra trui mee te geven in de tas.Breng- en haaltijden; school en schoolplein

We handhaven voorlopig de 'glijdende' breng- en haaltijden, waarover u reeds kort werd geïnformeerd. In groepen van twee klassen (1 en 3, 2 en 4, 5 en 6) worden de kinderen om resp. 8.25 u, 8.30 u en 8.35 u ontvangen door hun leerkracht. Tot dat moment willen we iedereen vragen het schoolplein vrij te laten. Ouders wachten met hun kinderen op de stoep. Velen houden zich daar - ondanks de vakantie - netjes aan; we vragen u dit in elk geval tot de herfstvakantie vol te willen houden. De eindtijden voor dezelfde groepen van twee klassen zijn onveranderd resp. 14.25 u, 14.30 u en 14.35 u voor een lange dag en 12.55 u. 13.00 u en 13.05 u voor een korte dag. Ook dan verzoeken we eenieder om het schoolplein zo snel mogelijk te verlaten. Ouders wachten op de stoep.

Bij de pauzes blijven we ook 'glijdende' tijden hanteren. Er zijn steeds maar twee klassen tegelijk op de twee helften van het plein.


Ouderavonden en andere bijeenkomsten

Tot nader order zullen we ook nog geen ouderavonden kunnen houden. Vooral in het geval van de nieuwe eerste klas is dat erg jammer. De leerkrachten Cynthia Bambach en Maria van Breukelen zullen op andere wijze trachten met de ouders contact te onderhouden; we rekenen op uw begrip. Voor andere geplande bijeenkomsten zullen we creatieve oplossingen verzinnen. Dat geldt ook voor de Herfstmarkt, waarvoor we nadenken over een alternatieve en afgeslankte vorm.

In principe is de Jaarplanner die op de website (onder het hoofdstuk Praktisch) van de school staat compleet. De eerstvolgende studiedag is maandag 14 september. Die hele dag zijn de kinderen vrij.

Verder is er een wijziging t.a.v. Nieuwsbrief nr. 22. In het overzicht van vakanties/vrije dagen stond woensdag 10 maart als een vrije dag vanwege het teamuitje. We hebben er voor gekozen om op deze dag les te geven. We laten ons teamuitje daarna beginnen.


Schoolplein en directe omgeving

We zijn blij met het initiatief van de ouders om op maandag het schoolplein en het aangrenzende parkeerterrein van zwerfvuil en andere rommel te ontdoen. Ook de gemeente Zaanstad heeft de intentie haar bijdrage te leveren, maar in de praktijk lijkt het vaak op dweilen met de kraan open. In dat verband zou de school ook enorm geholpen zijn als er een groepje ouders zich enkele keren per jaar zou willen inspannen om het schoolplein te ontdoen van zand, wat in andere jaargetijden snel modder wordt, wat willen snoeien en onkruid zou willen wieden. De beheerders die dit eerder deden, vragen inmiddels zoveel geld, dat de school zich dat niet langer kan veroorloven. Als één van de ouders deze periodieke schoonmaak zou willen coördineren, zijn we daar dankbaar voor.

Vervangen zandbakzand bij de kleuters

Ook zou het fijn zijn als het zandbakzand op de kleuterpleintjes ververst zou kunnen worden. De school kan nieuw speelzand in zakken laten komen, maar het is best een klus om het oude zand weg te graven en het nieuwe zand te storten. Als ouders daarbij zouden willen helpen, graag! De school zorgt dan weer voor afvoer van het oude speelzand.


De kleuterklassen weer druk in bedrijf


Gevonden voorwerpen en kleding

De mand met gevonden voorwerpen en kleding is helemaal vol. Vrijdag 4 september om 13.00 uur stallen we alles uit op het schoolplein voor leerlingen en ouders. Wat overblijft gaat daarna naar een kringloopwinkel.

Handvaardigheid voor de klassen 4, 5 en 6

Al langer bestaat de wens om de hoogste klassen handvaardigheid te geven, zoals dat eigenlijk ook hoort op een vrijeschool. Meester Alwin is bereid deze lessen te verzorgen (voor halve klassen tegelijk) en brengt met de schoolleiding de enige daarvoor geschikte ruimte in gereedheid. Ook qua ventilatie is er nog wat werk te doen, dus het zal nog even duren voordat we echt van start gaan.

Gymlessen voorlopig in het park

Omdat de gymzaal die de school normaal mag gebruiken op dit moment wordt opgeknapt na een inbraak waarbij de complete inventaris is vernield, zullen de gymlessen - voor zover het weer dat toelaat - vanaf maandag 31 augustus door juf Lisette in principe in het park worden gegeven. Op maandag (klassen 1 t/m 3) en dinsdag (klassen 4 t/m 6) verwachten we de kinderen in sportieve kleding, waarin zij ook kunnen gymmen, zodat zij zich niet hoeven om te kleden. De verwachting is dat na de herfstvakantie de oude gymzaal weer gebruikt zal kunnen worden.

Met vriendelijke groeten,


Herman I. van Tongeren

directeur

Thuis samen lezen is belangrijk!

Helaas mogen er tijdens schooltijd nog geen ouders in school aanwezig zijn. Dat heeft als gevolg dat we het zonder onze leesouders moeten stellen. Dit is met name voor de startende lezers van klas 1, 2 en 3 een groot gemis. Wij willen u daarom vragen om thuis regelmatig samen met uw kind te lezen. Het is nog meer dan anders een absolute must.


OEFENWEB

Tijdens het thuisonderwijs hebben we voor de klassen 1 tot en met 6 een abonnement afgesloten voor het OEFENWEB. Ook voor het aankomend schooljaar hebben we dit abonnement aangehouden. Alle kinderen van de huidige klassen 2 tot en met 6 kunnen hier gebruik van maken. Het is een prachtig hulpmiddel om het rekenen (Rekentuin), spelling (Taalzee) en zelfs Engels (Words and birds) te oefenen.


Inloopmoment op aanmelding

Vanwege Covid-19 is besloten om het eerstvolgende inloopmoment in september anders te organiseren. We bieden ouders graag de mogelijkheid om kennis te maken met onze school op basis van aanmelding. Op woensdagmiddag 9/9 en vrijdagmiddag 11/9 kunnen ouders vanaf 13.15 uur een rondleiding krijgen. Alle informatie over hoe men zich hiervoor kan aanmelden staat op de website onder het onderwerp Aanmelden.


Nelly van Esveld

‘Ik heb een steen verlegd…’

Een nieuwe grondsteen geboren uit het origineel…

29 mei 2009, tegelijk met de viering van het Pinksterfeest, vierde de Vrije School Zaanstreek haar 30-jarig bestaan. Deze bijzondere mijlpaal is destijds gevierd met het leggen van een grondsteen. Een symbool van stabiliteit. Het fundament onder de school, gelegd tijdens de mooie verbindende tijd van licht, lucht, kleur en vruchtbaarheid.


Tijdens deze grondsteenlegging is de Grondsteen (als een zaadje), waarin de grondsteenspreuk van de school is opgenomen (als een kiempje) op een speciale plek in de vloer van de school gelegd. De grondsteenspreuk is geschreven vanuit de diepste wensen die binnen onze school leven. Zo mocht zij op de grondsteenplek in onze school, daar waar wij elkander dagelijks ontmoeten, ontwaken, groeien, bloeien en vrucht vormen. In beweging, in een flow…


In de jaren die vorderden heeft de grondsteen sterk te lijden gehad onder invloed van lekkage en grondwater. Het koper van de grondsteen is aangetast en raakte niet alleen zijn glans kwijt, maar ook zijn energie. Een aantal jaar geleden is daarom besloten de steen weg te halen... De grondsteenspreuk en de intentie echter zijn achter gebleven.


De school is inmiddels op vele fronten vernieuwd, er is veel veranderd. Zowel van buiten als van binnen. De verbouwing heeft de school veel gebracht en het huidige team van school vormt samen met de vorig schooljaar aangestelde nieuwe directeur Herman van Tongeren een vernieuwd en stevig fundament van de school. Een stabiel team vol zin, daadkracht en Flow in het nu en naar de toekomst.


Mede ingegeven door deze veranderingen, ontstond bij de ouders van klas 6 gaandeweg vorig schooljaar het idee samen met de kinderen een nieuwe steen te creëren en te schenken aan de school die zij verlaten en hun zo lief is. Symbolisch voor de kinderen en ouders die de afgelopen jaren hun steentje hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de school. Een cadeau voor alle kinderen die nog achterblijven en voor alle kinderen die nog zullen komen naar ‘onze’ mooie vrije school aan de Galjoenstraat… Een nieuwe steen voortbordurend op de eerder gestelde intenties. Een nieuwe steen geboren uit het origineel… Als basis voor een nieuwe periode, waarin de aandacht voor de (individuele) ontwikkeling van het kind centraal blijft staan.


Het toeval wilde dat ook vanuit het schoolteam de behoefte ontstond om de steen nieuw leven in te blazen. Zo is in een mooie co-creatie tussen kinderen en ouders van de 6e klas, het team en een aantal ouders van anderen klassen een prachtige nieuwe steen gecreëerd. Ook de lichtkoepel is weer nieuw leven in geblazen. De versieringen boven de grondsteen worden in het nieuwe schooljaar opgefrist.


De kinderen van de 6e klas hebben hun steentje bijgedragen en zijn uitgevlogen......


Wat is een grondsteen?

Een grondsteen is geen steen in de letterlijke zin van het woord. De meetkundige vorm van de steen, de ‘Pentagon Dodecaëder’ doet allerminst aan een steen denken. Als materiaal voor de ‘steen’ wordt vaak gekozen voor koper, omdat koper vele bijzondere symbolische eigenschappen kent. Zo wordt gezegd dat koper correspondeert met o.a. de godin en planeet Venus. Venus, de Romeinse godin van de liefde staat voor vriendelijkheid en bescherming en veiligheid. Koperen daken bijvoorbeeld beschermden vroeger de oude kathedralen waardoor men binnen een veilig gevoel kreeg en de plek in tijden van nood als toevluchtsoord gebruikt werd. Koper geeft bij het verwerken een warm en vol geluid, het heeft als het ware een warme stem, zoals mensen die veel liefde in zich dragen een warme stem kunnen hebben…

Toch hebben we er gezamenlijk voor gekozen de steen niet van koper te maken, maar van keramiek, wat gemaakt wordt van klei. Het is juist klei dat zo symbolisch is voor onze eigen Noord-Hollandse en Zaanse klei- en veengronden. Zaankanters staan als het ware van oudsher met de voeten in de kleiige veengrond en de natte aarde. We bouwen huizen op palen, omdat de huizen anders wegzakken in de zachte grond. Juist mede door deze natte grond in combinatie met lekkagewater is het koper van de oude steen aangetast en vervormd. Ook de symboliek van keramiek is bijzonder. Het woord keramiek, afkomstig van het Griekse woord 'Keramos', betekent 'werk gemaakt van aarde'. Keramische producten zijn uniek door het vormbare en duurzame karakter. Keramiek is goed bestand tegen zware weersomstandigheden en tegen zowel chemische als mechanische belastingen. Daarnaast zijn de producten kleurvast en duurzaam vanwege de lange levensduur zonder onderhoud... Hoe mooi is het om dan ook dit materiaal te gebruiken voor de nieuwe grondsteen. Om toch ook de link met het koper te behouden, hebben we in de steen een stukje bewerkt koper geplaatst. En wat bleek na het glazuren van de steen in een door de kinderen uitgekozen kleur… De ‘nieuwe steen’ kreeg een koperen gloed over zich...


Ook door het kiezen voor keramiek konden we de kinderen volledig betrekken bij het proces. Kunstenaressen Mirriam Visschedijk en Therese Oosterbaan, die hun kinderen ook op de vrije school hebben zitten, hebben samen de ideeën rond de steen gevormd. Mirriam heeft daarna de steen gecreëerd, gebakken en geglazuurd.


De vorm – Pentagon Dodecaëder

‘Een Pentagon Dodecaëder is een ruimtelijk lichaam bestaande uit twaalf vlakken. Elk vlak is een vijfhoek, oftewel een Pentagon. Een vorm die van oudsher veel als symbool wordt gebruikt. Door de verhoudingen van de pentagon-dodecaëder geven ze het gevoel dat de vorm klopt. Het wordt dan ook omschreven als de ‘menselijke maat’. Het pentagram (vijfster), die getekend kan worden in de Pentagon wordt gezien als het beeld van de mens. Het biedt bescherming tegen duivelse slechtheid en werd gebruikt als veiligheidssymbool. In de pentagon-dodecaëder is dit beeld in twaalfvoud aanwezig, een kosmisch getal’.

Volgens Plato is de Pentagon Dodecaëder de "Goddelijke Vorm" van het heelal. Rudolf Steiner zag de ‘Grondsteen’, die in de aarde als ‘Rijk der elementen’ werd neergelaten, als zinnebeeld van de ‘Mensenziel’ op aarde.

Het proces van het maken van de grondsteen

Het proces van het maken van de grondsteen is omgeven door ‘toevalligheden’. De oude steen gelegd tijdens de Pinksterviering in 2009 aangetast door lekkage is een aantal jaar geleden weggehaald. Het delen van het plan van de ouders met school gebeurde ‘puur toevallig’ tijdens de Pinksterviering, terwijl de kinderen van klas 6 om de meiboom dansten… Daarnaast bleek dat de kunstenares, de maakster van de steen, in haar opleiding een studie gemaakt heeft naar regelmatige veelvlakken, waar ook de vorm van de grondsteen onder valt. Dit soort toevalligheden zorgden mede voor een mooi proces van plezier, synchroniciteit, verbinding, liefde, leren en bezieling…

Grondsteen 2020 – het maakproces

Op het moment dat ik gevraagd werd een nieuwe grondsteen te creëren begon het direct te stromen in mijn hart, hoofd en handen! In mijn opleiding tot kunstzinnig therapeute deed ik mijn laatste studie naar regelmatige veelvlakken in klei, waar ook het Pentagon Dodecaëder onder valt.

Ik wist dat het maken van de steen qua tijd krap zou worden, maar ik wist ook meteen dat het me zou gaan lukken. Dezelfde dag al kwamen de ideeën over de techniek bij me naar boven. In dit proces besloot ik al snel de grondsteen te boetseren vanuit een bol, vanuit een eenheid, en daarin vervolgens een holte te maken voor de grondsteenspreuk. Het zou steengoed gebakken moeten worden, dus op hogere temperatuur zodat het materiaal zo sterk als steen wordt! Ook zou ik hem vrij massief maken en de steen letterlijk gewichtig laten zijn...

Tijdens het maken heb ik gewerkt met een zuivere intentie. Ik voelde me heel krachtig en voelde de kracht van de grondsteen, een kracht die de hele school kan dragen!

Om de kinderen zich te laten verbinden met de steen heb ik samen met een ouder van de 6e klas een les gegeven waarin we de kinderen vertelden over de grondsteentraditie en de dodecaëder. Daarna hebben we de kinderen zelf deze vorm laten vouwen en kleuren. Met klei hebben we de kinderen daarna zelf een regelmatig veelvlak naar keuze laten boetseren en gezamenlijk een kleur voor de glazuur van de grondsteen gekozen. Ook de kleine stenen zijn gebakken. Deze steen krijgen de kinderen mee naar huis… Hun eigen mini-grondsteen, als deel van het fundament dat de school heeft aangelegd…

Het was een spannend en mooi proces met een hele fijne samenwerking en een hele eer dat ik hem mocht maken! Ik wens de school veel geluk met de nieuwe grondsteen.

Mirriam Visschedijk, juli 2020

Het maakproces van de grondsteen


Grondsteenspreuk

De grondsteenspreuk is in 2009 geschreven en is voortgekomen uit bijzondere gesprekken met meerdere partijen. Iedereen binnen de schoolgemeenschap heeft zich destijds hierover kunnen uitspreken. Uit het hart van onze gemeenschap ontsprong toen als antwoord… de grondsteenspreuk van onze school. De grondsteenspreuk is in de grondsteen opgenomen. Daarnaast staat de spreuk geschreven in het grondsteenboek.


De grondsteenspreuk van de Vrije School Zaanstreek

Met steun van lichtwezens die ons leiden

Willen we in deze school

Een bron van inspiratie zijn voor elkaar.

Wij helpen de kinderen die hier komen

Al werkend met hoofd, hart en handen

Om in vrijheid te kunnen worden wie ze zijn.

En als wij allen samen zijn

En in de ruimte onze stemmen samenstromen,

Dan kunnen we ons voelen opgenomen

In liefdevol verbonden zijn,

Zodat we vanuit hartegoedheid, wils- en daadkracht

Worden geleid in de pedagogiek van Rudolf Steiner.

Hierin in de Vrije School Zaanstreek,

Gedragen door leraren, ouders en kinderen

En allen die ons een warm hart toedragen

Plaatsen wij deze grondsteenspreuk,

Gevat in een keramieken Pentagon dodecaëder

Op een speciale plek:

Daar waar wij elkander dagelijks ontmoeten

Moge met deze intentie in het hart van onze school

Wortel-, groei- en bloeikrachten

Zich verder ontplooien

Tot een veilige sterke basis voor ons allen.

De grondsteenlegging

Donderdagochtend 2 juli, op de laatste basisschooldag van onze 6e klassers overhandigden de kinderen tijdens een bijzondere afscheidsceremonie de nieuwe steen aan directeur Herman van Tongeren. Als teken dat ze allemaal hun steentje hebben bijgedragen legden eerst alle kinderen een klein ‘geluks’steentje op de plek van de grondsteen. Daarna plaatste Herman de grondsteen erbij. Een nieuwe steen geboren uit de oude. Het licht van buiten kan nu elke dag weer op de grondsteen schijnen…

Alle ouders van de 6e klas kinderen wensen de school, het team en de kinderen een mooie toekomst in flow en verbinding… Dank voor het liefdevol verbonden zijn.......


De 'oude' klas 6, ouders en leerlingen