Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 26-06-2020Nieuw

Nieuwsbrief nr. 22


De schoonheidsglans der wereld,

dwingt mij om uit zielendiepten
de godskrachten van het persoonlijke leven
vrij te maken voor een wereldvlucht;
Mezelf te verlaten,
slechts in vertrouwen mezelf te zoeken
in wereldlicht en wereldwarmte.


Beste ouders, verzorgers,


Ook aan dit bijzondere schooljaar komt een einde. Het is ongelofelijk warm, we hebben de langste dag alweer achter de rug en er is met de kinderen op een heel speciale manier Sint Jan gevierd. In de laatste week nemen we na het toneelstuk dat zij woensdag opvoeren, op donderdag afscheid van de 6e klas - dit jaar op een heel andere manier dan gebruikelijk. Maar daarom niet minder oprecht en aangedaan: na zes (en soms meer) jaren op onze school zwaaien we deze toppers uit en wensen ze na de zomer een fijne start op hun nieuwe school toe. We zullen meester Alwin en juf Ilone in de gaten houden, want die hebben het er ook maar moeilijk mee; de hechte band die is opgebouwd blijft gevoelsmatig bestaan, ook al zullen beide leerkrachten zich na de zomer weer aan nieuwe klassen gaan verbinden. Wij hopen als team dat u allen een heerlijke welverdiende zomervakantie tegemoet gaat en de vakantie zult beleven op de manier zoals u zich had voorgesteld, waar dan ook, maar waarschijnlijk niet al te ver weg, omdat er wereldwijd toch nog sprake zal zijn van restricties als gevolg van het coronavirus.

We sluiten met het team dit schooljaar vrijdag 3 juli af en kijken terug op een zeer turbulente periode. Vooral door omstandigheden die we niet zelf konden beheersen, maar die veel vroegen van u, ons en de kinderen. Met improvisatie en geduld zijn we ver gekomen, opgelucht dat de laatste weken weer min of meer normaal konden worden ingevuld. In elk geval waren de klassen weer als geheel op school en kon de onderlinge band tussen de kinderen en met de leerkracht weer verstevigd worden. We zullen de eerste tijd na de zomervakantie de pauzes met niet meer dan twee klassen tegelijk en de enigszins glijdende aanvangs- en eindtijden handhaven. Hetzelfde geldt voor het reinigen en goed ventileren van de ruimten in de school. We zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Enkele maatregelen uit de coronatijd zijn ons uiteindelijk zo goed bevallen, dat we die willen handhaven. Want er ontstond ook wat meer rust - vooral op het plein - wat de hele sfeer op school duidelijk ten goede is gekomen. Omdat we niet verwachten meteen na de vakantie alweer te kunnen laten controleren op luizen, willen we u vragen dit als ouders zelf goed in de gaten te houden.

Na de zomer verwelkomen we Maria van Breukelen als nieuwe collega op onze school. Zij wordt duopartner van juf Cynthia in de nieuwe eerste klas en stelt zich elders in deze nieuwsbrief aan u voor. Ook voor de gymlessen heeft zich iemand aangediend, die weliswaar bekend is met en bij de school, maar nog niet als leerkracht werd ingezet: Lisette Braaksma gaat in elk geval tot de Kerst de gymlessen verzorgen, naast haar opleiding tot schooldirecteur die ze in die periode hoopt af te ronden. Omdat juf Ilone nog geruime tijd niet aan de slag zal kunnen gaan wegens ziekte, wordt zij waarschijnlijk ook tot de Kerst in de derde klas vervangen door juf Jessica, ook nu alweer geruime tijd duopartner van meester Tiele.


In de Jaarplanning voor het volgende schooljaar zult u zien dat we wel weer ouderavonden hebben voorzien. We kijken tegen die tijd wel in welke vorm we die zullen kunnen houden. Ook het inzingen van de nieuwe eerste klassers zal in een aangepaste vorm geschieden; we informeren de betreffende ouders aan het eind van de vakantie voor welke vorm we - waarschijnlijk buiten - zullen kiezen. Bij veel zaken die u soms al langer gewend bent, moeten we helaas nog het voorbehoud maken van de ruimte die de beheersing van het coronavirus tegen die tijd biedt. In de Jaarplanning vindt u ook de vakantiedata, de vrije dagen en de data van de studiedagen zoals we die nu voor ons zien. Zoveel mogelijk hebben we daarbij getracht aan te sluiten op vakanties of weekends, zodat u daar ruim van tevoren rekening mee kunt houden.

Tenslotte een persoonlijke noot: mijn alweer bijna zes eerste maanden op deze school waren door allerlei omstandigheden bijzonder, maar ik voel me helemaal thuis. Met de kinderen, die ik geleidelijk aan beter leer kennen, met het geweldige team van leerkrachten - voor een deel ook nog maar kort aan de school verbonden, maar zeer betrokken - en met de ouders, die de afgelopen tijd letterlijk om de school heen hebben gestaan. Vanaf deze plek wil ik graag nogmaals mijn waardering uitspreken voor de flexibiliteit, het begrip en het uithoudingsvermogen dat door u aan de dag is gelegd. Want het waren vooral ook thuis vaak hele zware maanden. Wat me goed heeft gedaan is de enorme opluchting bij iedereen toen we met de collega's van Windekind en de Vlinderboom weer min of meer normaal konden gaan functioneren. En ik hoop dat we daar met z'n allen heel lang van kunnen profiteren en zo nu en dan met diezelfde opluchting aan zullen terugdenken. Thuis kan weer wat meer thuis zijn en de waardering voor school en de inzet van de leerkracht is weer op het niveau waarop hij hoort: wat mooi dat juffen en meesters dag in dag uit intensief met hun kinderen aan de slag willen om hun zo de ontwikkeling te geven waar ze recht op hebben. Om verantwoordelijk te zijn voor dat gehele dynamische proces - in dit geval op de Vrijeschool Zaanstreek - beschouw ik als een enorme eer. Ik wens u allen een hele fijne vakantie toe en zie u graag terug in het nieuwe schooljaar.

Herman I. van Tongeren

Elske-Fleur vertelt


Wat is het fijn om voor de vakantie toch weer met de hele klas bij elkaar te zijn! Het is ook weer even wennen aan de drukte in de klas, je krijgt niet meer altijd de beurt en er is minder plek om te spelen, maar dat went snel genoeg. Kinderen hadden elkaar veel te vertellen. Met de helft van de klas werden er toch vriendjes gemist. Een blij weerzien! Afgelopen week merkten we dat we de oude gewoontes nog wel kennen en dat ook de nieuwe gewoontes er goed in zitten; zoals 6 keer op een dag handen wassen en fruit eten uit je eigen bakje.


Deze week is het feest van Sint Jan en die week er na nemen alle oudste kleuters afscheid van de klas en begint de zomervakantie! De foto is een impressie van deze zomerse tijd.


Alvast een hele fijne vakantie!

Elske-Fleur

Bloem meebrengen

Onze zesde klassers nemen donderdag 2 juli afscheid van ons. En we willen ze graag uitzwaaien met een bos bloemen. Iedere leerling krijgt een boeketje. Daarom vragen wij aan alle leerlingen van de klassen 1 t/m 5 donderdagochtend 1 bloem mee te brengen. Bij binnenkomst in de school staan emmers met water klaar om ze in te zetten. Wij maken er dan vervolgens mooie boeketjes van. Hartelijk dank alvast.Het volledige schema voor het komend schooljaar staat vanaf volgende week op de website.

VakantieBieb

Voor alle kinderen die in deze vakantie willen lezen is er de VakantieBieb-app. Deze is gratis te downloaden op tablet, Ipad of telefoon van 1 juli tot 1 september 2020!

Nu met 36 leesboeken en 10 luisterboeken! Veel lees- en luisterplezier!

Klik hier voor informatie: https://debieb.nl/digitaal

Een fijne zomervakantie

Namens het gehele team: een hele fijne zomervakantie!