Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 04-09-2020Nieuw

Nieuwsbrief nr. 24

Beste ouders en verzorgers,

Iets sneller dan u wellicht verwacht had op basis van ons tweewekelijkse ritme, is hier een extra nieuwsbrief met wat korte onderwerpen en mededelingen.

Corona-maatregelen in het kort: we houden ons als school aan de algemene richtlijnen van het RIVM en blijven de volgende maatregelen hanteren:

  • Enigszins gespreide breng- en haaltijden, waarbij de klassen en de ouders buiten het plein wachten
  • Gespreide pauzes (max. twee klassen tegelijk, maar wel gescheiden op het plein)
  • Handen wassen gebeurt regelmatig (zoals bij het eten, start van de dag)
  • Ventilatie: ramen en deuren staan open. Daarom vragen wij u om uw kind(eren) warm aan te kleden. Of een extra trui in de tas te stoppen.
  • Bij hoesten en dergelijke verschijnselen worden ouders gevraagd hun kind op te halen
  • Bij alle verschijnselen van verkoudheid blijft uw kind thuis. Als er binnen het gezin iemand koorts heeft, dan blijft uw kind ook thuis.
  • We houden bij hoeveel kinderen per klas er met klachten thuis zitten en na overleg met de GGD kan de klas naar huis gestuurd worden.
  • Wellicht ten overvloede: veel regels die we handhaven hebben we niet zelf verzonnen, maar worden aanbevolen door het RIVM; daar houden we ons aan

Voor extra informatie: Beslisboom

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-neusverkouden-kind-0-t_m-6-jaar-BOinK_AJN_tbv-kinderopvang_030920.pdf


https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-neusverkouden-kind-7-t_m-12-jaar-BOinK_AJN_tbv-kinderopvang_030920.pdf


Gymlessen buiten: we vragen de ouders/verzorgers hun kinderen op maandag (klassen 1 t/m 3) en dinsdag (klassen 4 t/m 6) warme sportieve kleding aan te trekken. Er zijn namelijk geen mogelijkheden om te verkleden. Tip: mochten kinderen droge sokken en schoenen mee willen nemen dan is dat natuurlijk prima. De reacties op de gymlessen buiten waren erg positief!

Handvaardigheid: extra verzoek of de ouders/verzorgers van de klassen 4 t/m 6 hun kinderen op donderdag dichte schoenen willen aan doen; dit om te voorkomen dat een stuk vallend gereedschap verwondingen zou kunnen veroorzaken.


Ouderavonden: het is duidelijk dat de behoefte aan een ontmoeting van leerkrachten met ouders groot is. Het team denkt op dit moment na over een aanvaardbare vorm waarin dit zou kunnen, bijvoorbeeld buiten, met een maximum van één ouder per kind. Een algemene ouderavond lijkt ons nog niet realistisch. We zullen proberen daarvoor in de plaats kort enkele thema’s schriftelijk met u te delen; maar dan wel kort en bondig, want ook op dat vlak blijven we streven naar verbetering. Als medium kiezen we dan de nieuwsbrief.

Rommelmarkt in plaats van Herfstmarkt: de traditionele Herfstmarkt vervalt dit jaar evenals de Lentemarkt al eerder. In plaats daarvan willen we op vrijdag 2 oktober van 13.15 – 16.15 u een Rommelmarkt organiseren. Voor iedereen die graag van zijn spullen af wil en de school een goed hart toedraagt, is dit wellicht een mooie gelegenheid om spullen aan te bieden en eventueel te kopen. Praktische informatie volgt later.

Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek