Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 02-06-2020Nieuw

Nieuwsbrief nr. 21

Beste ouders,


Op 8 juni gaat ook de Vrijeschool Zaanstreek weer open voor hele klassen. Enerzijds is het een moment waar velen halsreikend naar hebben uitgekeken, anderzijds blijft het spannend of het met de nodige voorzorgsmaatregelen gaat lukken om met zijn allen gezond te blijven en zo vóór de zomervakantie nog een fijne tijd samen op school te hebben.

We herhalen nog even de afspraken en regels die middels protocollen voor de onderwijssector van toepassing zijn verklaard, toegepast op onze basisschool:

 • Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
 • Tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden en de leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 • Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.
 • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde klas
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Volledigheidshalve verwijzen we graag naar het Protocol volledig openen basisonderwijs, versie 28 mei 2020 (8 pagina’s).


Als school willen we enkele afspraken uit de afgelopen periode handhaven. Dat betreft de glijdende breng- en haaltijden en de pauzes met een beperkt aantal klassen. Maar we gaan terug naar de oorspronkelijke lestijden voor kleuters en leerlingen van de klassen 1 t/m 6 en natuurlijk ook weer school op vrijdag. Concreet betekent dit dat de kleuters bij de eigen ingangen (deels aan het plein, deels via de tuintjes) om 8:30 u door hun leerkracht worden opgehaald. Bij de klassen 1 t/m 6 willen we graag weer wat strikter de regel hanteren dat alleen de klassen die worden opgehaald, zich op het plein bevinden en dat de overige klassen wachten aan de kant van het parkeerterrein (2 en 5), resp. aan de kant van de Galjoenstraat (4 en 6).


De tijden blijven:

 • Klas 1 en 3: brengen 8:25 u halen korte dag: 12:55 u, lange dag 14:25 u
 • Klas 2 en 4: brengen 8:30 u halen korte dag: 13:00 u, lange dag 14:30 u
 • Klas 5 en 6: brengen 8:35 u halen korte dag: 13:05 u, lange dag 14:35 u

En helaas dus geen kinderen die op het plein blijven spelen!


De school zal terughoudend zijn met het organiseren van groepsactiviteiten. Als dit wel aan de orde is, zal de betreffende leerkracht dit per klas met ouders opnemen. Zeker voor een vrijeschool is het erg te betreuren dat dit jaar zo’n andere invulling krijgt dan u gewend bent. Maar de omstandigheden zijn ernaar. Ook de rol van ouders in de school is tot het uiterste minimum beperkt. Ook contact tussen ouders en leerkrachten dient vermeden te worden. Oudergesprekken kunnen eventueel na schooltijd op het schoolplein of elders in de buitenlucht plaatsvinden; en anders per telefoon. Voor vrijwilligers met een contract en stagiaires geldt in principe de regelgeving voor overige personeelsleden.

Voor de thuisblijfregels en de gezondheid van leerlingen worden de bekende richtlijnen gehanteerd:

Een leerling met last van neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen en benauwdheid blijft thuis. Dit geldt ook voor leerlingen die tijdelijk minder ruiken en proeven. Een leerling met koorts blijft thuis, evenals broertjes/zusjes. Is een leerling positief getest op covid-19 dan moet hij/zij ten minste zeven dagen thuisblijven en uitzieken. Ook hier geldt dat de broertjes/zusjes dan thuisblijven. Pas als hij/zij 24 uur lang geen klachten meer heeft kan de leerling weer naar school. Als er iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Ook dan geldt dat pas na 24 uur klachtenvrij weer naar school mag worden gegaan. Het is goed om hierover ten allen tijden de school telefonisch te informeren. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf 3 leerlingen per klas) neemt de school contact op met de GGD.

Tot zover even de regels rond het weer opengaan van de school.


Vanaf volgende week zullen ook de gymlessen van juf Lisa weer worden hervat. Uiteraard in de buitenlucht. Bij slecht weer zoeken we naar een passend alternatief.


Herman I. van Tongeren


Luizencontrole


In de afgelopen periode is er geen controle op luizen geweest binnen de school. Dit betekent helaas niet dat er geen luizen meer voorkomen. Wij vragen u om uw kind(eren) nu regelmatig zelf op luizen te controleren. Mocht uw kind een keer luizen hebben dan verzoeken wij u om dit door te geven aan de klassenleerkracht. De leerkracht kan dan besluiten of het raadzaam is om de ouders te informeren dat er binnen de klas luizen geconstateerd zijn. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.


Nelly van Esveld