Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 28-05-2020Nieuw

Nieuwsbrief nr. 20

De kinderen in klas 5 hebben zichzelf in bijenwas rond de meiboom gezet.

De macht van het zintuiglijke neemt toe,
verbonden met het scheppen van de goden.
Zij duwt de kracht van het denken
in mij omlaag tot dromerige vaagheid.
Als goddelijk zijn
zich met mijn ziel verenigen wil,
moet menselijk denken
zich stil tot dromerigheid beperken


Klassenverdeling volgend schooljaar

In goed overleg met ons team is de volgende verdeling van leerkrachten over de klassen tot stand gekomen. Afgelopen week hebben de leerkrachten – vooral van de klassen 1 tot 6 – dit met hun klassen gedeeld, waardoor we het nu ook breder bekend willen maken. Alleen bij de nieuwe klas 1 is nog sprake van een vacature voor een duopartner, maar met de publicatie van het overzicht wilden we niet wachten tot deze procedure helemaal is afgewikkeld. Zodra dat het geval is, komen we daar uiteraard op terug. We verwachten de komende weken ook de naam van deze leerkracht bekend te kunnen maken.


De verdeling van de leerkrachten over de klassen ziet er als volgt uit:

Kleuterklassen:

Kleuters 1: Elske-Fleur Loggers en Mariska Stroobach

Kleuters 2: Imgard Rinsma en Rachel Smale

Kleuters 3: Alinde Hetsen en Wendy Ernst (wegens ziekte vervangen door Rachel Smale)

Klassen 1 t/m 6:

Klas 1: Cynthia Bambach en ‘vacature’

Klas 2: Valentine Fakkel

Klas 3: Tiele van Diepen en Ilone Berndsen (wegens ziekte vervangen door Jessica Freijee)

Klas 4: Ronald Schaap en Elsemiek Bezemer

Klas 5: Gosse Haga

Klas 6: Chantal van Geemen en Alwin Stickel


Herman van Tongeren


Situatie op de school vanaf 8 juni

We zijn als team nog in gesprek over de wijze waarop we voor onze school de maatregelen en protocollen van de PO Raad en het RIVM werkbaar kunnen implementeren en dat maakt dat we pas volgende week definitief kunnen laten weten of – en zo ja, hoe we weer hele klassen kunnen gaan lesgeven of dat we voor de laatste vier weken vasthouden aan de huidige constructie. Wat we in elk geval nu al wel weten is dat we de gespreide breng- en haaltijden willen handhaven, evenals de pauzes, waarbij niet drie, maar twee klassen tegelijk buiten spelen. Ook zal het zo zijn dat we op vrijdag weer onderwijs op school gaan verzorgen.

Ons definitieve besluit over het draaien met hele of halve klassen willen we in een volgende nieuwsbrief naar buiten brengen. Tegenover de voordelen van een afsluiting van het schooljaar met hele klassen staan flink wat praktische bezwaren en mogelijke gezondheidsrisico’s. Hierbij vinden we het belangrijk dat we alle voorschriften vanuit het RIVM consequent en tot in de details zo kunnen faciliteren, dat de balans doorslaat naar ‘verantwoord’ lesgeven voor leerling en leerkracht.


Herman van Tongeren

CITO toetsperiode

Zonder Corona-onderbreking zou de CITO-periode afgelopen week alweer van start zijn gegaan. Echter… om onze kinderen, net terug in school, direct te overladen met allerhande toetsen vonden we geen fijn idee. Vanuit Stichting Ithaka is toetsen na de zomervakantie ook toegestaan. Wij hebben daarom besloten om onze toetsperiode te spreiden. We zullen in elk geval de toetsen voor technisch lezen en spelling voor de zomervakantie afnemen. Voor de toetsen rekenen en begrijpend lezen bepalen de leerkrachten in overleg met de interne begeleider het meest geschikte moment voor hun klas. Wat we in elk geval heel belangrijk vinden, is dat we deze toetsen gaan zien als een nieuwe beginsituatie… We weten dat we een bijzondere periode achter de rug hebben. Vanuit deze nieuwe beginsituatie gaan we weer verder met ons mooie vrijeschoolonderwijs.


Inger Andersson

Traktaties

Is uw kind binnenkort jarig, dan vragen wij u om nu een voorverpakte traktatie mee te geven die u in de winkel heeft gekocht. Normaliter zijn we blij met eigen baksels, maar i.v.m. corona hebben we ons beleid hierop moeten aanpassen. Hartelijk dank voor uw medewerking hierin.