Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 03-04-2020Nieuw

Nieuwsbrief nr. 15
Dit alleen geneest,

Wanneer in de spiegel van de mensenziel

De hele gemeenschap zich vormt

En in de gemeenschap

De kracht leeft van de enkele ziel.

Rudolf Steiner

In de verlenging…

Deze week hebben we te horen gekregen dat we nog een tijdje dicht blijven. Geen grote verrassing maar wel een tegenvaller.

In de afgelopen weken hebben we als team VSZ ons thuisonderwijs opgezet waarin we samen met de kinderen mooie stappen hebben gezet. Van prachtige thuiswerkpakketten op die eerste dinsdag naar feedback in de mail, telefoongesprekken of video instructies op afstand.

Wij raakten gewend en geïnspireerd, en ook de kinderen gingen met meer of minder enthousiasme aan het werk. Nu het langer begint te duren, en zal blijven duren ligt het risico van de sleur op de loer. De nieuwigheid raakt eraf voor de kinderen, dus we zien soms de betrokkenheid wat afnemen. Daarnaast hebben ouders, die al weken niet goed toekomen aan hun eigen werk, niet altijd meer tijd om de kinderen te ondersteunen of achter hun vodden te zitten.

Iedere situatie blijkt anders, ieder kind blijkt anders en daarmee zijn ook de wensen heel verschillend. Het doel voor ons als school is om de leerlingen zo min mogelijk belemmering te

laten ondervinden van het thuisonderwijs, en daarmee zo veel mogelijk in de normale ontwikkeling te houden. Daarbij begrijpen we dat er thuis maximale inzet is, maar toch situaties ontstaan waarin er even geen tijd is om het werk af te ronden. We blijven als team in overleg hoe we met deze situatie om kunnen gaan zodat de druk voor de leerlingen, ouders en leerkrachten behapbaar blijft.

Respect voor….

In deze bijzondere weken willen we graag nog even een kijkje in de keuken geven van:

De kwetsbare leerkracht..

Hartverwarmend zijn de vele positieve reacties die we kregen op hoe we invulling geven aan het thuisonderwijs. Uiteraard is dat fijn, want er zullen weinig beroepen zijn waarin je zo kwetsbaar bent als de leerkrachten deze weken. Alle ouders die elke dag meekijken in je onderwijsaanpak. En niet de aanpak die je kent en gewend bent, maar een experimentele die vaak buiten je comfortzone ligt. En waarin ook kinderen anders betrokken zijn dan normaal. Je wil zo ontzettend graag de sfeer neerzetten zoals normaal en de lesstof volop laten leven. Het is zoeken naar de manier die voor jou haalbaar is en je als mens past. Vrijeschoolonderwijs ‘op afstand’ is een grote uitdaging voor ons allemaal! Dank voor jullie begrip hiervoor.

De kwetsbare ouder..

Vele berichten, maar ook subtiele hints kwamen bij ons aan van jullie. Ploeterend met weektaken, ingewikkelde lesstof of kinderen met weinig motivatie. Proberen je kinderen te ondersteunen terwijl op de andere lijn je eigen werk binnenkomt. We begrijpen heel goed hoe pittig dat is. We maken er samen het beste van, maar als het eens niet lukt of je komt er echt niet uit dan begrijpen wij dat ook. Vanuit onze kant oneindig veel respect, begrip en lof voor jullie fantastische inzet met jullie kinderen.

Het is een uitzonderlijke tijd. De ontwikkeling van de kinderen zal anders verlopen dan normaal. Dit zullen wij moeten accepteren. Deze periode vraagt om veerkracht. Wij willen nogmaals zeggen dat het grootste belang het welbevinden en harmonie binnen het gezin is, dat is wat nu telt.

Inhoud onderwijs op afstand de komende weken

Het thuisonderwijs vraagt ook de komende tijd weer enorme veerkracht van alle betrokkenen. Er zullen vanaf volgende week weer nieuwe weekopdrachten, contactmomenten en andere vormen van onderwijs op afstand plaats vinden.

Vanuit ons bestuur Ithaka is er een mail verstuurd waarin onder andere het werken met ZOOM als digitaal hulpmiddel wordt aanbevolen. Wij willen als team VSZ hierbij benadrukken dat elke leerkracht afzonderlijk op zijn-haar eigen wijze in verbinding staat met de leerlingen en ouders. Daar waar sommige leerkrachten het contact leggen via digitale hulpmiddelen en de telefoon, kiezen anderen voor de meer tastbare weg in de vorm van een bijvoorbeeld een brief. Wij realiseren ons ook dat er hierbij verschillen zijn in de klassen onderling in de wijze waarop onze leerkrachten hun onderwijs op afstand vormgeven. Binnen de vrije school is dat een groot goed. Onderwijs ontwikkelen dat past bij jouw leerlingen en bij jou als leerkracht. Dat is onder normale omstandigheden op onze school ook zo en dat maakt het vrijeschoolsysteem uniek en zeer persoonlijk. Natuurlijk spreken we hierover met elkaar, inspireren we elkaar en blijven we elkaar monitoren. Samen met behoud van eigenheid. Ga altijd met de leerkracht in contact als u merkt dat uw kind net even wat meer of een andere behoefte heeft aan verbinding met zijn/haar juf-meester. Samen kunnen jullie dan op zoek naar een passende oplossing.


Herman van Tongeren

Lisette Braaksma-Eschweiller

Inger Andersson