Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 27-03-2020Nieuw

Nieuwsbrief nr. 14

Gebed van overgave

Week twee loopt inmiddels ten einde en wat ons te wachten staat is voor ons allemaal ongewis. Vandaar de keuze voor een deel van de weergave van “Gebed van overgave” uit de openbare voordracht “Das Wesen des Gebets” van Rudolf Steiner 1920, als hart onder de riem om deze bijzondere tijd door te staan.

Wat ook komen mag,

wat mij ook het volgende uur,

de volgende dag brengen mag:

ik kan het, als het mij volledig onbekend is,

door geen angst te veranderen,

ik wacht af,

met innerlijke rust, in volmaakte zielenrust.

Laten we onze wil voortdurend sterken en proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond. Blijf in verbinding met elkaar.

Beste ouders en/of verzorgers,

Op dit moment hebben we samen al bijna twee onwaarschijnlijk verlopen weken achter de rug; weken die veel langer leken dan normaal en waarbij zo ongeveer alle gewoontes op de proef zijn gesteld. Het ritme van de dag is compleet anders, bij velen is het hele gezin thuis en als er wel naar school gegaan wordt, dan zijn de kinderen met slechts enkele andere kinderen in een leeg schoolgebouw. We realiseren ons dat het voor veel ouders extra zware dagen zijn en we staan er ook bij stil dat ook voor de leerkrachten - vaak zelf met een gezin - de dagen helemaal vol zitten en om veel organisatietalent vragen. Voor hen vragen we ook en vooral veel begrip.

De eerste dagen was het vooral uitproberen en pionieren, we zijn onder de indruk wat er in korte tijd allemaal tot stand is gebracht om het thuis leren en werken voor onze leerlingen mogelijk te maken. We hopen dat de kinderen ook nog steeds naar buiten kunnen om te bewegen en uit te waaien, want anders komen de muren op u en hun af en kan de spanning oplopen.

Voor een vrijeschool benutten we relatief gezien al veel digitale hulpmiddelen om in contact te blijven en enige voortgang te boeken in het lesgeven. Afgelopen weekend heeft het team ook op digitale wijze de week geëvalueerd en afspraken gemaakt. Omdat we niet weten hoe lang deze situatie nog zal duren - er zijn veel signalen die erop wijzen dat 6 april wel eens niet de einddatum zou kunnen zijn - blijven we hierover structureel contact hebben. De leerkrachten zullen dat met hun leerlingen en u als ouders ook doen.

We hebben met elkaar richtlijnen opgezet over hoe we het onderwijs op afstand aanpakken, over de wijze van communicatie en de werklast voor de kinderen. Daarnaast is er ook veel vrijheid aan de leerkrachten om het aan te pakken op een manier die hen het beste past.

Uit de evaluatie kwam naar voren dat, omdat school nu ín huis is voor de collega’s, het een uitdaging is voor hen om grenzen te stellen aan hun werk. Veel collega’s geven aan eigenlijk de hele dag bezig te zijn met school. Om hen hierin een beetje te ontzien en te ondersteunen willen we jullie vragen om alleen contact op te nemen tussen 8:30 en 14.30 uur (de tijden zoals op een normale schooldag). We prefereren contact via de mail (liever geen telefoon- of app), zodat de leerkrachten op hun beurt een geschikt moment kunnen kiezen om te reageren.

Het zal andersom wel zo zijn dat leerkrachten regelmatig contact met hun leerlingen zoeken. Leerkrachten kiezen daarvoor nu het middel dat voor hen het beste past. Hierbij kunt u denken aan een mail, een telefoongesprek, een facetime-verbinding of anderszins. Zij willen hiermee het lijntje met de kinderen zo kort mogelijk houden. Wij willen u vragen dit zoveel mogelijk te ondersteunen en/of te faciliteren.

Per week zullen we steeds vooruit kijken welke zaken uitvallen en welke activiteiten vooruit geschoven kunnen worden. Dat wordt improviseren en zal ook tot teleurstellingen leiden. Gegeven de omstandigheden zullen we er het beste van maken. Het contact dat we met jullie en de kinderen hebben, ervaren we als heel fijn, we zitten samen in een bijzondere situatie! Zowel qua gezondheid als qua leren, werken en als gezin samen zijn wensen we jullie van deze plek het allerbeste toe!

Herman I. van Tongeren, directeur

Lisette Braaksma – Eschweiler, directeur in opleiding

Inger Andersson, intern begeleider

Vrije School Zaanstreek

Begeleidingsdienst van vrijescholen

Een helpende hand in deze periode van schoolsluiting i.v.m. het coronavirus


Naast het ondersteunen van leerkrachten, ondersteunen we ook ouders bij het plannen van activiteiten en het verzorgen van een gezond dagritme. Afstandsonderwijs vraagt veel van een gezin. Ouders en leerlingen moeten zich in een nieuwe situatie voegen en nemen deels de taken van leerkrachten over. Dit vraagt veel van hen en van hun kinderen. Onze helpdesk ondersteunt naast leerkrachten ook ouders. Dagelijks is er een adviseur bereikbaar. Wanneer het welbevinden van het gezin en de leerontwikkeling van kinderen onder druk komen te staan, is het mogelijk om een psychologisch consult aan te vragen. Binnen 24 uur wordt de ouder door een schoolpsycholoog teruggebeld. Als het nodig blijkt, behoort een video-call tot de mogelijkheden.

We hebben op onze website de volgende pagina's m.b.t. corona:

Een informatiepagina met algemene informatie.

Een pagina met lesmateriaal en tips en trics rondom thuisonderwijs.

Een pagina met onze helpdesk*, hierop staat de beschikbaarheid van onze adviseurs voor een telefonisch spreekuur.

*We bieden de volgende dienstverlening aan via de helpdesk:

1. Advies en ondersteuning leerkrachten bij het verzorgen van afstandsonderwijs.

2. Technische ondersteuning bij het inrichten van afstandsonderwijs.

3. Psychologische ondersteuning voor ouders bij het begeleiden van hun kinderen. .

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Marieke van der Ree op: m.vander.ree@bvs-schooladvies.nl en 06-28 44 98 88

AVG

In deze tijd roepen wij op om alert te blijven op de privacy-wetgeving. We versturen veel berichten, gespreksboodschappen, filmpjes, en als deze gericht zijn verstuurd, is het niet de bedoeling om ze verder te versturen. Ook voor de collega’s is het in deze tijd zoeken om hier goed mee om te gaan.


De lente


Binnen de vrijeschool vieren we de seizoenen en normaliter zouden de kinderen in hun klas de seizoenstafel in lentesfeer zien. Want de lente is nu echt begonnen. Rachel heeft hieronder een collage gemaakt van schilderingen, een knutsel van de kleuters en mooi gedicht op het bord waarmee we de lente welkom heten.Onderwijs op afstand


Als team zijn we hard bezig om te kijken hoe wij het onderwijs op afstand kunnen vormgeven. Achter de schermen zijn we hiermee bezig, licenties zijn aangevraagd en doen wij verschillende testen om te kijken of alles functioneert. Wij hopen jullie volgende week hierover meer te informeren.


Lisette Braaksma-Eschweiler