Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 29-01-2024Nieuw

Nieuwsbrief nr. 86

Agenda

 • 2 februari: Lichtjesfeest bij de kleuters
 • 6 en 7 februari: IEP toets klas 6
 • 13 februari: screening boeken schoolbibliotheek. Ouderhulp van harte welkom.
 • 14 februari: studiedag. Alle leerlingen vrij.
 • 16 februari: Verkleedfeest klas 1 t/m 6 en Kabouterfeest bij de kleuters
 • 19 - 23 februari: voorjaarsvakantie


Aan de ouders van Vrijeschool Zaanstreek,

Daar waar we als ouders, team en kinderen samen druk zijn met de waan van alledag, het afnemen van de toetsen best een pittige klus is en verder alle kleine maar ook grotere vraagstukken een beroep doen op ons allemaal, zie ik elke ochtend weer ons stralende team de dag starten en de even zo stralende kinderen met heel hun hart verwelkomen. Ik blijf er blij mee en trots op dat we in gezamenlijkheid zo’n fijne schoolgemeenschap vormen.

Korte terugblik

Vlak na het uitgaan van de vorige nieuwsbrief begon het spontaan te sneeuwen. Wat een zeldzaamheid die verse droge sneeuw… sneeuwballen, sneeuwpoppen en zelfs een echte glijbaan op het plein. Het was geweldig hoe de kinderen die week van ouderwets winterse dagen hebben kunnen genieten. Met het zonnetje erbij op de donderdag en vrijdag was het ook voor het team een genot om pauzewacht te hebben.

De afgelopen weken werd ook er volop getoetst, waarbij we de startperikelen rondom het nieuwe Cito-toetssysteem met een flinke portie flexibiliteit tegemoet traden. Mijn complimenten aan het team en vooral ook aan de kartrekkers Yvette en Tiny, die de afgelopen weken overuren draaiden. Gelukkig was er tussen de toetsen door volop tijd voor ons mooie vrijeschoolonderwijs. Bovendien was meester Binny weer beter, dus de kinderen van klas 1 tot en met 6 konden zich ook weer uitleven in de sportzaal. De kleuters kwamen op sportief gebied ook aan hun trekken met het bewegingscircuit, dat de kleuterjuffen elke vrijdagochtend voor dag en dauw voor hen opbouwen.

Al met al hebben we weer fijne dagen achter de rug.


Nieuwe schoolbibliotheek

Zoals ook in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, zijn we volop in voorbereiding voor de nieuwe schoolbibliotheek onder leiding van de ‘Leesvink’. Op dinsdag 13 februari vindt de grootscheepse screening van de huidige collectie plaats. Dit is een intensieve klus en we zouden een aantal helpende handen daarom goed kunnen gebruiken. Mocht je op deze dag dus tijd en zin hebben: WELKOM! Meld je aan bij mij! Een lekkere lunch is gegarandeerd!

Ondertussen zijn ook de enquêtes verspreid onder de kinderen waarin zij hun wensen voor de nieuwe schoolbibliotheek kenbaar kunnen maken. Hiermee wordt de bibliotheek ook een project van henzelf en hopen we ze straks spontaan te zien transformeren tot ouderwetse boekenwurmen.


Bomen op en rond het plein

Enige tijd geleden werd ik door een oplettende ouder geattendeerd op het feit dat de boom, op het grasveld naast klas 6, met al die regen toch wel heel diep in het water was komen te staan. Er was in de loop van de afgelopen maanden een soort meer rondom de boom ontstaan en de vrees van meerdere ouders was dat de wortels dit misschien niet aan zouden kunnen. Een melding bij de gemeente leverde de volgende informatie op: ‘De boom is door ons gecontroleerd en er zijn geen onveilige zaken gezien. Ook kan deze Wilg tegen water.’

Dit is natuurlijk geruststellend nieuws. In navolging hierop heb ik ook een boomcontrole aangevraagd bij ons onderhoudsbedrijf betreffende de staat van de bomen op ons plein. Hoewel wij deze bomen na de storm in juli allemaal zijn nagelopen en vrij gemaakt van loshangende takken, is een extra check altijd goed.

Op tijd op school

Ik vind het eigenlijk niet gemakkelijk om deze oproep bij herhaling te moeten plaatsen. Ik vraag jullie daarom om vanaf nu echt gehoor te geven aan het verzoek om ‘s morgens op tijd met je kind op school te zijn! Niets is zo vervelend en onrustig om een schooldag te moeten beginnen met kinderen die later binnenkomen en daarmee de gezamenlijke opstart verstoren of zelfs missen. Thuis het ochtendritueel een kwartiertje eerder beginnen kan wonderen doen! Het gehele team en ook ik zullen dit zeer op prijs stellen!


Hartelijke groet, ook namens het team

Inger Andersson (directeur Vrijeschool Zaanstreek)

Een winterwandeling en scheerschuim in kleuterklas 2

Na de kerstvakantie zijn we teruggekomen in winterse sferen. “Koning Winter” volgde de “drie koningen” al snel op.

We zijn nu volop aan het genieten van wat “Koning Winter” ons brengt. We hebben een winterwandeling gemaakt door het park en hebben op het ijs rond de boom geschaatst. Er lag niet veel sneeuw, maar toch maakten sommige kinderen daar sneeuwpoppen van of sneeuweendjes. De fantasie werd als vanzelfsprekend geprikkeld en er werd gekeken naar wie de hoogste of de grootste had gemaakt. Dit was een mooie aanleiding om het meten eens te gaan bekijken. Op de muziek van de fluit liepen de kinderen door de klas en wanneer de fluit stopte met spelen mocht je gaan kijken wie even groot was als jezelf. In de kring werd er gekeken of je iemand gevonden had, was diegene even groot of toch iets groter of kleiner?

In de klas doen we rekenen bij het bewegingslied arren-arrenslede. Als we stoppen bij het huisje mogen er een paar kinderen instappen, met de vraag hoeveel kinderen er dan weer in de slede zitten voordat hij verder gaat. Zo oefenen en bieden we spelenderwijs de rekenvoorwaarden met veel pret aan.

Het motiveren en enthousiast maken voor taal/lezen en het oefenen van de woordenschat doen we natuurlijk ook.

Veel kinderen kennen het prentenboek “kikker in de kou”, maar wanneer het verteld wordt aan het einde van de ochtend als afsluitend verhaal, luisteren ze weer adembenemend. Want wat vinden kleuters herhaling toch fantastisch. Wanneer ze het verhaal dan ook nog zelf mogen uitspelen zie je bij alle kinderen een enorme betrokkenheid en enthousiasme.

Tijdens het vrije spel wordt er donderdag (met de oudsten) het voorbereidend schrijven geoefend. Met scheerschuim op de tafels wordt ook dit spelenderwijs geoefend. De vloeiende bewegingen worden ondersteund met het zingen van liedjes uit de winterperiode. Het scheerschuim aanbieden is mogelijk op de donderdag, omdat Shereen (moeder Nogo) als ondersteuner in de klas aanwezig is.

Tijdens dit vrije spel worden er ook creatieve werkjes en handwerkjes gemaakt en zo het knippen en prikken (pengreep) geoefend.

Op zo’n ochtend van 8.30 u - 13.00 u in de kleuterklas krijgen de kinderen enorm veel indrukken te verwerken en zien we op vrijdag aan het eind van de week na het bewegingsspel kinderen die moe maar voldaan zijn.

En na ieder weekend beginnen wij, leerkrachten, weer met veel enthousiasme en frisse energie aan een nieuwe week. De inspiratie krijgen wij weer van de kleuters.

Vriendelijke groet,


juf Tanja en juf Imgard

Verkleedfeest klas 1 t/m 6

Op vrijdag 16 februari vieren we op school het Verkleedfeest, een vrolijk jaarfeest waarop de kinderen verkleed naar school komen. Iedere klas heeft een eigen thema en hieronder staan de thema’s per klas.

Het is zeker niet de bedoeling dat er een dure outfit wordt aangeschaft of dat het stress oplevert. Misschien ligt er iets in de verkleedkist wat aangepast kan worden en een bezoekje aan de kringloopwinkel kan ook een leuke verrassing opleveren.

Samen met je kind kijken wat je met eenvoudige middelen kunt verzinnen.

Dit zijn de thema’s per klas:

 • Klas 1: Sprookjes
 • Klas 2: Fabeldieren
 • Klas 3: Ambachten
 • Klas 4: de Noorse mythologie
 • Klas 5: Grieken en Egyptenaren
 • Klas 6: mogen kiezen uit de thema’s van klas 1 t/m 5

Op deze dag vragen we om uw kind een lunchtrommel en drinken mee te geven net als voor een normale vrijdag.

Parkeren

Vanuit een aantal ouders kregen wij de waarschuwing dat het parkeren ‘s morgens vroeg gevaarlijke taferelen oplevert, waarbij auto’s zelfs half op het fietspad of de stoep geparkeerd worden. Dringend verzoek dus om te parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Verderop in de wijk is vaak veel ruimte en een klein stukje lopen is gezond.

Prikbord

 • 4 februari: Natuurmuseum: mierendokter Flavius komt. En op de Stadsboerderij Darwinpark is het tussen 13.00 - 15.30 uur mogelijk om advies te krijgen voor je konijn of cavia.
 • woensdag 7 februari: lezing 'Liefdevol begrenzen' door Loïs Eijgenraam. Loïs is o.a. vrijeschool kleuterleidster en pedagoog. Locatie: Andrieskerk, A.J. Ernststraat 869, Amsterdam. Van 20.00 - 21.30 uur. Tel. 06-35609944.
 • 11 februari: een stukje pony rijden (onder begeleiding) op de Stadsboerderij Darwinpark. Voor meer info: klik hier