Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 14-04-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr. 72

Agenda

 • 20 april: sportdag, van 8.30 - 11.15/30 uur: klas 1, 2 en 3. Van 11.30 - 14.30 uur: klas 4, 5 en 6.
 • 24 april t/m 5 mei: Meivakantie
 • 10 mei: luizencontrole
 • 12 mei: Biebbus
 • 18 mei: Hemelvaartsdag
 • 19 mei: alle leerlingen vrij
 • 26 mei: Pinksterfeest
 • 29 mei: 2e Pinksterdag
 • Kom je ons helpen? Elke maandagochtend om 8.30 uur prikt en veegt een groepje ouders het plein schoon. Hulp is welkom! Inclusief koffie en thee. Meer info via Helen (moeder van Nora, klas 4 en Gilles, klas 1).

Dag ouders,

Aan het einde van wederom een mooie schoolweek met onze kinderen een verse nieuwsbrief.


Sportdag 20 april, hulpouders gezocht!

Aanstaande donderdag belooft een prachtige sportdag te worden, niet in de laatste plaats vanwege een intensieve voorbereiding van onze meester Binny aangevuld met hele zonnige weerberichten. Om de dag echter te kunnen laten doorgaan, hebben we nog een aantal ouders nodig dat een dagdeel bij een spel kan assisteren. Met name in de hogere klassen zoeken we nog versterking! Uiteraard zijn ouders uit de lagere klassen ook van harte welkom om te assisteren bij de oudste kinderen. U kunt zich nog steeds opgeven bij de klassenleerkracht. Bij voorbaat alvast ontzettend bedankt voor jullie medewerking! De kinderen verheugen zich enorm op deze dag.


Speelplaats lenteklaar

Wat ziet het plein er weer prachtig uit. Ook de touwladder, het klimnet en de overige touwen zijn eindelijk vervangen zodat onze kinderen weer optimaal van het schoolplein kunnen genieten. DANK aan alle ouders en kinderen die hieraan hebben meegeholpen.

IEP-eindtoets voor klas 6 op dinsdag 18 en woensdag 19 april

Aanstaande dinsdag- en woensdagochtend staat voor onze klas 6 geheel in het teken van de IEP-eindtoets. De afkorting IEP staat voor ICE Evaluatie Primair onderwijs. De toets meet op welk niveau de leerling aan het einde van de basisschool de onderdelen lezen, taalvaardigheid en rekenen beheerst. En hoewel de eindadviezen al gegeven zijn en de vervolgschool is uitgekozen, blijft het een spannend moment. We wensen alle kinderen uit klas 6 daarom heel veel succes en hebben er alle vertrouwen in dat ze allemaal gaan laten zien wat ze de afgelopen jaren geleerd hebben!

Leerkrachtentekort: geen vervanging bij ziekte

Helaas is het zo dat we in de verschillende klassen zo nu en dan te maken hebben met ziekte van de leerkracht. Omdat er nagenoeg geen vervanging beschikbaar is, hebben we al meer dan eens moeten overgaan tot het vrijaf geven van de betreffende klas. Dit probleem is structureel en landelijk. We zijn al blij dat we tot op heden nog niet hebben hoeven overgaan tot de noodmaatregel van een vierdaagse schoolweek. Samen met ons bestuur Ithaka blijven we intensief bezig met werven van leerkrachten. De spoeling is echter dun en dat zal de komende periode helaas nog niet verbeteren.

Nogmaals, een klas thuis laten blijven doen we niet zomaar en is voor ons altijd een laatste noodgreep. Ik hoop dat u erop vertrouwt dat we er echt alles aan doen om schooluitval te voorkomen en wil u bedanken voor de flexibiliteit die dit zo nu en dan van u vraagt.


Oudergesprekken kleuterklassen

Volgende week vinden de oudergesprekken in de kleuterbouw plaats. Net als in de hogere klassen zijn dit weer de waardevolle momenten binnen het schooljaar waarbij jullie als ouders met de leerkracht stilstaan bij de ontwikkeling van jullie zoon-dochter. In verbinding om een kind heen staan, dat is waar we als school naar streven. Deze gesprekken zijn hierbij van wezenlijk belang. Mis het dus niet!

Herhaling: Op tijd op school en afscheid op het plein!

Ondanks de oproep in de vorige nieuwsbrief, merken we nog steeds dat een aantal kinderen te laat binnenkomt. Dus nogmaals: Ouders, willen jullie er alsjeblieft voor zorgen dat je kind om 8.25 uur paraat staat op het schoolplein. Daarnaast is het onze gewoonte dat de kinderen zelf naar binnen gaan, ook als je kind onverhoopt wat later is. Vriendelijk verzoek om ook daarmee rekening te houden. Na schooltijd zijn jullie als ouder van harte welkom om met je kind even een kijkje in de school en in de klas te nemen. Voor schooltijd is het verzoek om op het plein de afscheidsknuffel te geven!

Herhaling: Parkeren binnen de vakken of in de wijk!

Ook hier een reminder om binnen de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren bij het halen en brengen van je kind. We blijven hierover klachten krijgen van de buurtbewoners. In de wijk zijn voldoende parkeerplekken beschikbaar.


Tot zover!

Hartelijke groet, namens het team

Inger Andersson (directie)

Klas 5 naar het Rijksmuseum van Oudheden


Vorige week maandag is klas 5 naar het Rijksmuseum van Oudheden geweest. Met de fiets naar het station, met zijn allen in de trein en in Leiden nog een mooie wandeling in de zon naar het museum. Het was een hele mooie ervaring. Iedereen gedroeg zich verantwoordelijk en heeft genoten van het uitje. In het museum keken we naar de tentoonstelling over het oude Egypte. Hierover hebben we het in januari tijdens de oude culturen periode uitgebreid gehad. Kinderen herkenden voorwerpen zoals de sarcofagen en de mummies. Ook de verschillende Egyptische goden stonden er prachtig tentoongesteld. We kregen er een interactieve rondleiding in 2 groepen. De kinderen stelden veel leuke vragen en deden allemaal goed mee. Sommige vonden de mummies toch wat eng nu ze daar zo echt te zien waren. Na de rondleiding hadden we nog tijd over om in het zonnetje in een mooi parkje aan het water onze lunch te nuttigen en werd er leuk nog even gespeeld. Eenmaal terug in de trein nog wat lekkers gegeten en toen stonden de ouders weer keurig netjes op ons te wachten. Ik mag wel zeggen dat alles gesmeerd liep en ik ben in ieder geval heel trots op onze klas 5. Ik zeg: op naar het volgende uitje!!!

Liefs,


Juf Jessica

Nieuwe samenstelling Medezeggenschapsraad

Sinds dit voorjaar is onze MR compleet en met veel enthousiasme gestart. Het verslag van hun eerste vergadering vindt u op de website (kop MR).

Met deze foto presenteren zij zich en Franny Kluyver, stelt zich aan u voor met de uitnodiging, om bij vragen of onderwerpen die u onder de aandacht wilt brengen, contact met haar op te nemen.

Even voorstellen: ik ben Franny Kluyver en sinds een paar maanden lid van de oudergeleding van de MR van de Vrije School. Mijn dochter Evi zit in de 5e klas bij juf Jessica. Jullie zullen mij op het schoolplein niet vaak zien, omdat ik op een basisschool in Krommenie werk. Daardoor heb ik veel ervaring met lesgeven, maar ook met de medezeggenschap. Ik vind het leuk om op deze manier een (kleine) bijdrage te leveren aan het onderwijs van onze kinderen. Mocht u mij iets willen vragen, dan ben ik elke vrijdag met halen en brengen op school, of u kunt mij een berichtje sturen via frannykluyver@yahoo.com .

Prikbord

 • 15 april: Lentemarkt op de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. Van 10.00 - 15.00 uur. Adres: Prins Hendriklaan 55-58.
 • Van 24 april t/m 4 mei: het Zaans Sportbedrijf organiseert de Zaanse Lente Experience. Voor meer informatie: klik hier
 • 16 april: 'Meer over de mier' in het Zaans Natuur- en Milieucentrum. Vanaf 13.00 uur. Voor meer informatie: klik hier