Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Voor de allerkleinsten: Windekind


Op peutergroep "Windekind" van de Vlinderboom worden peuters warm onthaald. Zij beginnen in de kring waar gezamenlijk de ochtend wordt gestart. Na het vaste ritueel gaan de ouders weg en gaan de kinderen op in hun (vrije) spel. Zij worden door hun juffies meegenomen in een duidelijk dagritme. Zo creëren we een gevoel van veiligheid en geborgenheid. In de meeste gevallen stromen de peuters van Windekind op hun vierde jaar door naar onze kleuterschool. Zo ontstaat een doorgaande lijn waardoor de kinderen op een prettige manier kunnen inbedden in de school.


De peutergroep is er voor kinderen van 2,5-4 jaar. Windekind is vanaf januari 2017 alle dagen open van 8:30 uur tot 12:45 uur. De vakanties lopen synchroon met die van de Vrije School Zaanstreek.


Kinderen kunnen ingeschreven worden via de website van de Vlinderboom en worden doorgaans bij het bereiken van de leeftijd van 2,5 jaar geplaatst in één van de groepen. Er zijn vaste groepen zodat de kinderen in een herkenbare situatie komen.


Contact met Peutergroep Windekind

Paulie en Linda - 06 12 13 51 97

zaandam@devlinderboom-opschool.nl


Peutergroep "Windekind" heeft gesubsidieerde plekken van de gemeente Zaanstad voor ouders die niet (beiden) werken en valt onder de wet Kinderopvang. Hiermee krijgen ouders die allebei werken kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.


Wil je weten wat de plaatsingsmogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Marieke van Esch op maan-, donder-, of vrijdag van 13:30-17:30 uur op nummer 06- 36493122 of via administratie@devlinderboom-opschool.nl