Taal begint
met een
boeiend verhaal.

home

Klas 1 tot en met 6

 Op onze basisschool leggen we met de leerlingen een brede basis voor de rest van hun leven. We spreken de eigen wil aan en laten ze op zoektocht gaan. Zowel met het hoofd, het hart als met de handen. Zo kunnen ze optimaal groeien met hun verstand en hun gevoel.

Onze leerlingen behalen goede leerresultaten. Zeker als we kijken naar het landelijk gemiddelde. Van een standaard basisschool gaat 40% naar de havo en het vwo. Bij de vrijescholen is dat percentage 60%.

In principe houden leerlingen meerdere jaren(liefst drie jaren) dezelfde leerkracht. Het is onze overuiging dat duurzame relaties van positieve invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen, naast natuurlijk continuïteit. Het is ook van waarde in het contact met ouders; je leert elkaar echt goed kennen in het belang van het kind.

Toch kan hier om diverse redenen vanaf geweken worden. Bij het opstellen van de formatie voor een volgend schooljaar wordt altijd weer gekeken naar het totale schoolbelang.

De leerkracht verzorgt de hoofdvakken taal, rekenen en heemkunde plus een aantal vaklessen. Soms wisselen de leerkrachten van klas voor het geven van vaklessen. Op die manier maken we gebruik van elkaars ‘meesterschap’. Ook krijgen de kinderen voor sommige vakken les van speciale vakleerkrachten. Wij hebben een gymleraar en een leraar voor houtbewerken. Ook is er een leesspecialist aan de school verbonden.

 

Klas 1 tot en met 6

 

Klas 1 tot en met 6

 

Klas 1 tot en met 6
Klas 1 tot en met 6
Vrije School Zaanstreek
Galjoenstraat 111B, 1503 AR Zaandam
Tel. 075 6174047
directeur@vrijeschoolzaanstreek.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrije School Zaanstreek
Galjoenstraat 111B, 1503 AR Zaandam
Tel. 075 6174047
directeur@vrijeschoolzaanstreek.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN