Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Tussen het vierde en twaalfde jaar bouwen kinderen aan een basis voor hun hele leven. Een basisschool kies je dus heel bewust. Op de Vrije School Zaanstreek krijgen leerlingen de basisvakken zoals rekenen, lezen en schrijven. Daarnaast werken wij met hen aan sociale, creatieve, muzikale en kunstzinnige vaardigheden. Zo groeien onze leerlingen in de lengte en de diepte. We streven er daarbij voortdurend naar onze kwaliteit te verbeteren.


April 2014 is de school bezocht door de onderwijsinspectie en heeft het wederom basisarrangement verkregen.


U kunt hier het inspectierapport lezen.


Wij monitoren ook zelf onze kwaliteit met een leerlingvolgsysteem voor cognitieve en sociale ontwikkeling. Daarnaast houden wij één keer in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en leraren. De uitkomst wordt besproken met alle betrokkenen (ook de MR) en levert nieuwe ontwikkelpunten op die beschreven worden in het jaarplan.


U kunt hier de laatste gegevens lezen met betrekking tot de oudertevredenheid en de leerlingtevredenheid.