Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

home

Toetsen en leerlingenvolgsysteem

Op de Vrije School Zaanstreek hanteren we een digitaal leerlingvolgsysteem. Wij letten met name op een evenwichtige groei van het denken, voelen en willen.

Bij de oudste kleuters wordt in het vroege voorjaar een leerrijpheidsonderzoek afgenomen. Het gaat om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren in klas 1. Met name voor kinderen die in de zomer 6 jaar worden kan deze toets helpen bij de beslissing of het verstandig is om nog een jaar extra te kleuteren.

Vanaf klas 1 worden er ook toetsen afgenomen. Zo kunnen wij tijdig signaleren waar een leerling moeite mee heeft. Zo nodig stelt de leerkracht met de intern begeleider een handelingsplan op. Uiteraard worden ouders hierover geïnformeerd.

Gedurende de hele schoolperiode neemt de klassenleerkracht (door onderwijsinspectie genormeerde) toetsen af over taal en rekenen, de zogenaamde CITO-toetsen. De resultaten verwerken wij in het leerlingvolgsysteem. Zo ontstaat een totaalbeeld van een kind gedurende de gehele basisschool. Ook is het een prima hulpmiddel bij een goed onderbouwde keuze voor het voortgezet onderwijs.

Alle kinderen sluiten hun basisschoolperiode af met een eindtoets. Bij ons is dat de IEP.

 

Toetsen en leerlingenvolgsysteem

 

Toetsen en leerlingenvolgsysteem

 

Toetsen en leerlingenvolgsysteem
Toetsen en leerlingenvolgsysteem
Vrije School Zaanstreek
Galjoenstraat 111B, 1503 AR Zaandam
Tel. 075 6174047
directeur@vrijeschoolzaanstreek.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Vrije School Zaanstreek
Galjoenstraat 111B, 1503 AR Zaandam
Tel. 075 6174047
directeur@vrijeschoolzaanstreek.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN